Kohti parempaa kilpailutusta? Osa 2/3

 

Julkisista palveluista puhuttaessa viitataan monesti hankinnan vaikuttavuuteen. Vaikuttavuudella tarkoitetaan niitä muutoksia, joita palvelun avulla saadaan aikaan. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi potilaan parantuminen sairaanhoidon palveluissa tai oppiminen koulun penkillä.

Vaikuttavuudessa yhdistyvät niin taloudellinen tuotto (tai säästö) sekä hyvinvoinnin lisääntyminen.

Mitä siis on vaikuttavuus viittomakielisten ja puhevammaisten tulkkauspalveluissa? Millaista lopputulosta meidän tulisi yhdessä tavoitella kasvattaaksemme palvelun avulla niin asiakkaiden, tulkkien, Kelan kuin yhteiskunnan hyvinvointia? Rajoittuuko tulkkauspalveluiden vaikuttavuus oikeaoppiseen viestin välitykseen tulkkaustilanteessa vai voisiko Kela hankkia pelkän kommunikaation sijaan esimerkiksi osallisuutta tai yhdenvertaisuutta?

Millainen laatu luo vaikuttavuutta?

Halutun vaikuttavuuden määrittely on siinä mielessä oleellista, että sen tulisi heijastua myös hankittavan palvelun laatukriteereihin. Viimeisimmässä kilpailutuksessa palveluntuottajien laatua arvioitiin tulkkien tutkintojen, koulutuksen ja työkokemuksen valossa ­– siis hyvin tekniseltä kantilta. Kelan tapa mitata laatua viittaisi siihen, että tulkkauspalvelun tavoitteena on tuottaa ainoastaan kommunikaatiota. Vaan jääkö oppi parhaiten päähän koulussa, jossa on opettajina 30 vuoden opetusuran tehneitä tuplatohtoreita?

Kutsun sinut nyt ajatusleikkiin: Mitä tarkoittaisi laadun kannalta, jos Kela hankkisi kommunikaation sijaan esimerkiksi osallisuuspalvelua?

Osallisuus on kansalaisen tasavertaista oikeutta osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja yhteiskunnan kehitykseen. Se tarkoittaa mahdollisuutta terveyteen, koulutukseen, työhön, toimeentuloon, asuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin. Jos tavoittelisimme osallisuutta, saattaisimme arvoida laatua asiakastyytyväisyydellä ja hyvinvoinnin kasvulla tulkin tutkinnon sijaan. Ehkä tarkastelisimme silloin myös millainen on osallisuuden mahdollistava sijaistusvarmuus tulkin sairastuessa tai hätätulkkaustilanteessa? Osallisuuden näkökulmasta merkitystä olisi myös kuinka tehokkaasti palveluntuottajan sisäinen välitys reagoi ja parantaa Kelan välityksen toimintaa.

Asenneleka heilumaan!

Kommunikaation ja osallisuuden välinen ero saattaa vaikuttaa hiuksenhienolta, mutta se muokkaa asenteitamme ja ajattelumallejamme kuin viiden kilon leka kipsilevyä. Olemmeko tuottaja vai mahdollistaja? Tarjoammeko tulkkaustunteja vai osallisuuden elämyksiä? Ostammeko resursseja vai hyvinvointia? Kyse ei ole siitä, että pitää hankkia kalliimpaa ja parempaa. Uskomme Sivupersoonassa, että samalla rahalla voitaisiin saada aikaan paljon enemmän.

Miten sinä määrittelisit tulkkauspalvelujen vaikuttavuuden ja laadun? Mistä tulkkauspalvelun asiakkaan hyvinvointi mielestäsi muodostuu? Lähetä meille lyhyt videoklippi ajatuksistasi Whatsappilla numeroon 0400300135, jotta voimme välittää viestiä eteenpäin. Nyt on aika osallistua keskusteluun! 

-Tuomas

Kirjoittaja on Sivupersoonan toimitusjohtaja.

Kommentoi