Opetus ja koulutus

Sivupersoonan opetus ja koulutukset auttavat kohtamaan ihmisiä, oppimaan uutta ja mikä tärkeintä: ne synnyttävät kokemuksia ymmärryksestä ja ymmärretyksi tulemisesta. Räätälöimme sisällöt tilaisuuden ja asiakkaan tarpeiden perusteella.

Tarjoamme viittomakommunikaatio-opetusta, AAC-opetusta ja monenlaisia koulutuksia muun muassa kommunikaation erityisryhmien kanssa toimiville työyhteisöille.

KOMMUNIKAATIO-OPETUKSEN LUKUJAMME

25

YHTEISTYÖKUNTAA

304

PERHETTÄ

6048

OPETUSTUNTIA

76000

OPETETTUA TUKIVIITTOMAA

VIITTOMAKOMMUNIKAATIO-OPETUS

Opetamme perheille muun muassa tukiviittomia tai viitottua puhetta. Opetus suunnitellaan lapsen, hänen vanhempiensa ja muun lähipiirin – esimerkiksi sisarusten, mummien ja kummien – yksilölliset tarpeet huomioiden. Usein parhaan tuloksen saa leikkien ja pelaten. Viittomakommunikaation opettajamme ovat kokeneita ja pedagogisesti päteviä.

Ryhmäopetuksissa perheet pääsevät tapaamaan muita samanlaisessa tilanteessa olevia, tarvittaessa järjestämme myös lastenhoitajapalvelun opetuksen ajaksi. Tilaaminen on helppoa – kunta tekee opetuksesta päätöksen ja me hoidamme loput. Perhe saa tiedon opettajasta ja ensimmäisestä opetuskerrasta keskimäärin vuorokaudessa päätöksestä.

AAC-OPETUS

Moni asiakkaistamme hyötyy useammasta kuin yhdestä kommunikointia tukevasta, täydentävästä ja korvaavasta keinosta. Näitä ovat niin sanotut AAC-menetelmät eli Augmentative and Alternative Communication.

AAC-opetus tukee kommunikaation erityisryhmään kuuluvan henkilön läheisten kommunikointivalmiuksia. Sivupersoonan AAC-opetuksissa perhettä ja lähipiiriä ohjataan esimerkiksi yksilöllisesti rakennetun kommunikointikansion, laitteen tai ohjelmasovelluksen käytössä. Valmistamme tarvittaessa myös sisältöä kommunikoinnin apuvälineisiin.

Toteutamme palvelua yhteistyössä kuntouttavien puheterapeuttien ja apuvälinepalveluiden kanssa. Mahdollisuutta kommunikaatio-ohjaukseen voi tiedustella oman kunnan puheterapeutilta tai kunnan sosiaalityöntekijältä.

KOULUTUKSET

Haluamme mahdollistaa rajattoman kommunikaation myös kodin seinien ulkopuolella. Niinpä olemme räätälöineet koulutus- ja kurssikokonaisuuksia kommunikaation erityisryhmien kanssa toimiville työyhteisöille, kuten päiväkodeille, kouluille ja työpaikoille sekä sairaaloiden, päivätoimintakeskusten tai palvelukotien henkilöstölle. Koulutuksissa teoriatieto yhdistyy vahvaan kokemukseen puhetta tukevista ja korvaavista menetelmistä sekä kommunikaation erityisryhmistä.

Osallistujia aktivoivat, toiminnalliset koulutuksemme toimivat sellaisenaan tai tai osana koulutuspäivää. Aiheena voi olla vaikka:

  • tulkin käyttö – miten tulkki toimii tulkkaustilanteessa?
  • asiakasryhmät tutuksi – millainen asiakas kuuro, kuurosokea tai puhevammainen henkilö on?
  • kommunikoinnin apuvälineet työpaikalla – miten huomioida kommunikaation erityisryhmään kuuluva työkaveri?
  • viittomakoulutukset: esimerkiksi päiväkotilapsen kommunikaatio tutuksi

 

OTA YHTEYTTÄ

Tilaa tai tiedustele lisää opetus- ja koulutuspalveluistamme:

0400 300 170 tai

LINKKEJÄ JA MATERIAALEJA