Hyvät työelämäyhteydet ovat tärkeitä opiskelijoille

Hyvät työelämäyhteydet ovat tärkeitä opiskelijoille

Syksyllä 2012 Humakin viittomakielentulkkikoulutuksessa aloittaneet opiskelijat pitävät opintojen aikaisia hyviä työelämäyhteyksiä erittäin tärkeinä oman ammatillisen kehittymisensä kannalta. Lisäksi opintojen aikana luodut positiiviset kontaktit yrityksiin nähdään merkittävänä tulevaan työllistymiseen liittyvänä asiana. Nämä seikat käyvät ilmi Humakin Tulkkausalan yksikön ja Tulkkipalvelut Sivupersoonan yhteistyössä toteuttaman opiskelijoiden työelämäasenteita koskevan tutkimusprojektin ensimmäisistä tuloksista.

Tutkimuksessa kohderyhmänä ovat viime syksynä opintonsa aloittaneet Humakin viittomakielentulkkiopiskelijat (AMK) Kuopiossa ja Helsingissä. Tutkimuksen aikana tietoa kerätään samoilta opiskelijoilta vuosittain aina opintojen päättymiseen asti ja mahdollisuuksien mukaan myös ensimmäisenä vuonna valmistumisen jälkeen. Tutkimuksessa kerätään seuranta-aineistoa opiskelijoiden asenteiden kehittymisestä opintojen kuluessa ja ensimmäisen työvuoden aikana.

Mielenkiintoista ja ehkä hieman yllättävääkin on, että opiskelijat näkevät tulevan työntekijän roolinsa hyvin aktiivisena. Yli kaksi kolmasosaa vastaajista kertoo haluavansa olla aloitteellinen oman työnsä ja toimenkuvansa määrittelyssä. Lisäksi lähes kaikki vastaajat kokivat yhteisvastuuta töiden sujumisesta yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Yrittäjyys sen sijaan vaikuttaa tässä vaiheessa epätodennäköiseltä työllistymisvaihtoehdolta. Kaksi kolmasosaa vastaajista ei joko koe tietävänsä asiasta tarpeeksi tai ei usko yrittäjyyden olevan itselle realistinen tulevaisuuden kuva.

Yleisesti ottaen tulkkiopiskelijat näkivät työyhteisön toimivuuden kaikkein tärkeimpänä työelämää koskevana asiana. Seuraavaksi tärkeimpiä arvoja/asioita olivat toimeentulon varmistaminen ja työn sekä perheen yhteensovittaminen.

Nämä ensimmäiset tulokset antavat jo tulkkauspalveluyrityksille ja kouluttajalle pohdittavaa: kuinka opiskelijoiden ja yritysten välistä yhteyttä voisi opintojen aikana tukea parhaalla mahdollisella tavalla? Entä miten työyhteisön toimivuutta tuetaan sekä opiskelijoiden ja vakituisen henkilökunnan välillä että siinä vaiheessa kun opiskelijat valmistuvat ja tulevat osaksi arkipäivän työyhteisöä?

– Liisa Martikainen

Kirjoittaja on Humakin viittomakielialan yksikön pedagoginen yliopettaja. Lisätietoja tutkimuksesta voi kysyä sähköpostitse liisa.martikainen@humak.fi tai puhelimitse 0400-349 382.

Sivupersoonan kommentit tutkimuksen ensimmäisen kierroksen tuloksiin voit lukea täällä.