Tietopankki

Miten tilaan tulkin?

Opi kommunikoimaan Kelan kanssa. Tilauksen voi tehdä soittamalla, tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Minne tulkin kanssa?

Puhevammaisella henkilöllä on oikeus käyttää tulkkauspalvelua vähintään 180 tuntia vuodessa.

UKK

Kuinka monta tilausta saa tehdä yhdellä kerralla?

Kerralla tehtävien tilausten määrää ei ole rajoitettu.

Kuinka pitkälle tilauksia voi tehdä?

Tulkkitilauksia voi tehdä kalenteriin pitkälle ajalle.
Kela ei kuitenkaan välitä eli sijoita tilauksia
tulkkien kalentereihin heti.
Tilaukset välitetään tulkkien kalentereihin
neljä viikkoa ennen tilaisuutta.

Kuinka pitkiä tilauksia saa tehdä?

Tulkkitilausten ajalliseen kestoon ei ole rajoituksia.
Jos tilaus on kestoltaan pitkä,
kannattaa harkita kahden tulkin käyttöä.
Kun tulkeilla on riittävästi taukoja
tulkkauksen laatu pysyy hyvänä.
Paritulkkaus tarkoittaa sitä,
että tulkit vuorottelevat
esim. 15 minuutin välein.

Voiko tulkin tilata tekstiviestillä?

Tulkkitilauksen voi tehdä
myös tekstiviestillä tai sähköpostilla.
Puhelimessa joutuu usein jonottamaan.

Mitä eroa on tulkilla ja palveluntuottajalla?

Kela tekee sopimuksen tulkkauspalvelun toteuttamisesta
palveluntuottajan kanssa.
Kaikki tulkit toimivat joko jonkin yrityksen työntekijöinä
tai ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia.

Miksi tulkki ei avusta minua?

Palveluntuottajat toimivat
Kelan palvelusopimuksen mukaan.
Sopimuksessa määritellään,
että palveluun kuuluu vain tulkkaus.

Myös tulkkien omat ammattisäännöt
kieltävät avustamisen.
Avustamisen palvelut kuuluvat
kunnan järjestämien palvelujen piiriin.

Mitä tarkoittaa paritulkkaus?

Paritulkkaus tarkoittaa sitä,
että kaksi tulkkia vuorottelee tulkkaustehtävissä
esim. 15 minuutin jaksoissa.

Parityöskentely takaa tulkkauksen hyvän laadun,
kun tulkit saavat säännöllisesti taukoja.
Tämä on tärkeää varsinkin yli 2 tunnin tilauksissa
ja silloin, kun tulkkausmenetelmä vaatii
tulkilta pitkäkestoista ja tiivistä keskittymistä.

Miksi tulkit toimivat eri tavoilla samoissa tilanteissa?

Tulkki ei ole saanut riittäviä taustatietoja tai
perehdytystä oikeista toimintatavoista tai
tulkkia käyttävällä asiakkaalla
ei ole oikeaa kuvaa tulkin tehtävistä.

Miksi en saa tulkkia aina, kun tilaan?

Tulkit tekevät töitä monien asiakkaiden kanssa.
Heillä on saman päivän aikana useita keikkoja
eri paikoissa ja eri ihmisten kanssa.

Vihje:
Kelan välitykseltä voi kysyä saisiko tulkin,
jos tilauksen kellonaikaa muutaa.
(Esim. kaupassakäynnin ja postiasioiden hoidon
ajankohdat).

Kuinka paljon tulkkeja on?

Puhevammaisten tulkkiresursseja on
Kelan tilaston mukaan yhteensä 206
koko maassa (22.3.2019).

Mistä löydän tiedot tulkeista?

Kaikilla palveluntuottajilla on nettisivut,
joista löytyvät tiedot tulkeista.
Tiedot eri palveluntuottajista löytyvät Kelan nettisivuilta.

Tässä tiedot alueiden palveluntuottajista:
Uusimaa
Läntinen
Keskinen
Pohjanmaa
Itäinen
Pohjoinen

Mitä tarkoittaa perehdytys?

Uuden puhevammaisen asiakkaan perehdytys palvelun käyttöön

Kela järjestää perehdytyksen tulkkauspalvelun käytöstä
palvelun käyttöä aloittavalle henkilölle.
Perehdyttäjinä toimivat Kelan valitsemat tulkit.
He käyttävät perehdytyksessä
Kelan perehdytysmateriaalia.
Perehdytyksessä käydään läpi esim.,
mihin tulkkauspalvelua voi käyttää
ja mitkä ovat tulkin tehtävät.

Perehdytyksen aikana voi tehdä
koesoiton Kelan välityskeskukseen.
Tässä yhteydessä voi tehdä myös
valintoja omalle tulkkilistalle.

Uuden tulkin perehdytys puhevammaisen asiakkaan tulkkaukseen

Uudet tulkit tarvitsevat taustatietoja ja perehdytystä
asiakkaan tulkkausmenetelmistä ja
muista kommunikointiin liittyvistä asioista.
Parhaiten näitä tietoja osaavat kertoa
asiakkaan tuntevat kokeneet tulkit.

On myös tilanteita,
joissa uudelle tulkille ei ehditä järjestää
virallista perehdytystä.
Tällöin tulkit voivat harkintansa mukaan
ottaa tilauksen vastaan ja
kysyä taustatietoja asiakkaan yhteyshenkilöltä.

Mikä on tulkkilista?

Tulkkilistalla on niiden tulkkien nimet,
joita asiakas haluaa käyttää tulkkeinaan.
Asiakas voi toivoa uusia tulkkeja listalleen
tai poistaa tulkkeja listalta.

Tulkki voi kieltäytyä listalta,
jos tulkkaustaidot eivät riitä
asiakkaan kommunikointimenetelmän tulkkaukseen.

Tulkki voi kieltäytyä listalta myös siksi,
että hän on jo niin monen asiakkaan tulkkina,
että arvioi mahdollisuutensa
toimia uuden asiakkaan kanssa heikoiksi.

Voinko valita tulkin listalta?

Tulkkilistan tulkeista ei periaatteessa voi valita
tilaukseen tiettyä tulkkia.
Jos listalla oleville tulkeille on merkattu erityistehtäviä
(esim. sairaalakäynnit, hengelliset tilaisuudet, työelämä),
heidät pyritään järjestämään näihin tilauksiin ensisijaisesti.

Kuinka monta tulkkia listalla voi olla?

Tähän ei ole virallista Kelan määräystä.

Saako tulkki tiedon, jos poistan hänet listaltani?

Kelan käytäntö vaihtelee.
Joskus tulkille tulee tieto,
että hänet on poistettu listalta.
Toisinaan se näkyy vain,
jos palveluntuottaja tarkistaa tulkin asiakaslistan.

Tulkin poistamista listalta ei pidä pelätä,
vaan tehdä se rohkeasti, jos siltä tuntuu.
Kelalle voi kertoa syyn,
mutta tulkille se ei tule tietoon.

Tulkille ja tulkin työnantajalle on kuitenkin
hyvä antaa palautetta tulkkien taidoista ja toiminnasta,
jotta tulkki voi kehittyä.

Kelalle voi myös antaa palautetta
ja tehdä selvityspyynnön,
jos jokin asia yhteistyössä ei suju.
Tällöin Kela ottaa yhteyttä palveluntuottajaan
ja pyytää vastinetta eli tulkin näkemystä asiasta.

Minulla on vuonna 2010 tehty tulkkipäätös, enkä ole käyttänyt tulkkia sen jälkeen. Voinko tilata tulkin?

Päätös tulkkauspalvelusta on voimassa
ja tulkin voi tilata Kelan välityspalvelusta.
Ennen tilausta on hyvä selvittää
alueella toimivien tulkkien tiedot
ja ehdottaa tulkkeja omalle tulkkilistalle.
Samalla voi myös pyytää
uusille tulkeille perehdytyksen.

Miksi pitää ilmoittaa mihin paikkaan tilaus päättyy?

Jos tilaus loppuu eri paikkaan, missä se alkoi,
tulkilla voi tulla kiire päästä
seuraavan asiakkaan tilaukseen.

Mistä saan lisää tietoa tulkkauspalvelusta?

Kelan internet-sivuilta:
Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu
https://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu