SOTE-TULKIN KÄSISSÄ ON TERVEYS JA ELÄMÄ

SOTE-TULKIN KÄSISSÄ ON TERVEYS JA ELÄMÄ

Noin viisivuotias tyttö nyyhkyttä lohduttomana äitinsä sylissä. Hämmentynyt äiti yrittää tyrehdyttää otsan verenvuotoa harsotaitoksella ja saada käsitystä siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Isäkin on mukana, puristaen vaitonaisena vaimonsa kättä. Hetki sitten espanjalaisen terveyskeskuksen käytävällä perääni juossut lääkäri hymyilee perheelle lämpimästi: ”It’s going to be okay now, she’s from Finland too, she can help us.”

Yhteisen kommunikointitavan puuttuminen terveyttä ja joskus henkeäkin uhkaavissa tilanteissa on pysäyttävä kokemus. Tarinan pikkutyttö ei onneksi tarvinnut kuin haavan puhdistuksen ja pari tikkiä, mutta muistan vastuun kuristaneen maallikkotulkin kurkkuani – entä jos ymmärrän jotain olennaista väärin? Sivupersoonan sote-tulkki Pirkko Luoma on tulkannut viittomakieltä kuulovammaisille ja taktiilitulkkausta kuulonäkövammaisille yli 20 vuotta ihmisen elämänkaaren eri tilanteissa. Sanaston hallinnan ohella on tarvittu joustavuutta, nopeaa sopeutumiskykyä ja asiakaspalveluasennetta, kun tilanteiden skaala on ulottunut syntymästä kuolemaan.

 

 

”Erilaisten terveydenhuoltoon liittyvien tutkimusten tekemisessä auttaa paljon, jos tulkilla on ennestään kokemusta samasta tilanteesta. Tulkin pitää tietää oma paikkansa tilassa, ettei ole tutkimuksen tai toimijoiden tiellä. On myös hyvä tietää millaisessa valaistuksessa tutkimus tehdään, kuinka se etenee ja millaista sanastoa siihen liittyy.” Pirkko taustoittaa ammattimaisen sote-tulkkauksen ainesosia.

Sama tilanne – monta asiakasta

Sosiaali- ja tervey­den­huollon ammat­ti­hen­kilön vas­tuulla on ker­toa asiakkaalle ymmär­ret­tä­västi tä­män tilanteesta ja erilaisista vaih­toeh­doista. Tulkki onkin paikalla niin kommunikaation erityisryhmän asiakkaan palvelun varmistamiseksi, kuin kuulevan osapuolen työn mahdollistamiseksi.

Näin kaikki tilanteessa mukanaolijat voivat keskittyä asian hoitamiseen ja kommunikaatio ihmisten välillä on esteetöntä ja sujuvaa.

Kokemattomalle tulkille potentiaalisia vaaran paikkoja ovat usein lääkkeiden latinankieliset nimet, joita ensikuulemalla on vaikea saada sormitettua asiakkaalle oikein. Kokemusvuosien myötä tietopankki kuitenkin karttuu: ”Olen toiminut sote-tulkkina perusterveydenhuollossa, eri poliklinikoilla, palvelukodeissa, sosiaalitoimen yksiköissä, turvakodissa, vammaispalvelutoimistoissa… Listaa voisi jatkaa loputtomiin.” Asiakkaiden historian ja erilaisten sote-ympäristöjen tunteminen antaa tulkkaukselle syvyyttä ja täsmällisyyttä. 

Sote-tulkin sydämeen tallentuvat erityisesti hetket, joissa kommunikaation sujuvuuden merkitys korostuu: ”Tulkkauskeikkoja on ollut kaikissa mahdollisissa ja mahdottomissakin paikoissa. Erityisen hyvän mielen saan tilanteista, joissa osapuolet aidosti ymmärtävät toisiaan välitykselläni ja ovat silminnähden tyytyväisiä läsnäolooni.”

Vinkit vaivattomaan vastaanottoon

Tulkkaus tuo kommunikointiin pakostakin hieman viivettä. Hyvänä peukalosääntönä olisikin varata vastaanottoon ylimääräinen vartti, mikäli käynti kestäisi normaalisti noin tunnin verran. Näin varmistetaan, että asia saadaan kerralla toimitettua ja asiakkaalle jää myös riittävästi aikaa miettiä mahdollisia kysymyksiä.

Tulkkia tilatessa on myös hyvä miettiä läpi koko asiakkaan hoitopolku: onko ennen tai jälkeen vastaanottoa käytävä laboratoriossa tai kuvantamistutkimuksissa? Erityisryhmän asiakas saattaa myös tarvita tulkkauspalvelua heti saavuttuaan paikalle, ennen varsinaisen vastaanoton alkua.

SipeNappi on Sivupersoonan vaivaton tulkkitilaus yrityksille ja organisaatioille. Se on nopea tapa tilata sote-, oikeus-, koulu- tai kulttuuritulkki kuulovammaiselle, huonokuuloiselle, kuulonäkövammaiselle tai puhevammaiselle asiakkaalle. Tutustu ja testaa tästä!

-Anna

Kirjoittaja on Sivupersoonaa synnyttämässäkin ollut sanaileva kehittäjäsielu.