Uusi puheterapian kuntoutusinnovaatio

VIHDOIN APUA ARTIKULAATIOFLATULAATIOON

 

Puheterapialla kuntoutetaan nyt myös artikulaatioflatulaatiota eli arkisemmin aivopieruja. Artikulaatioflatulaatio on yhä enenevässä määrin jokapäiväistä kommunikaatiota ja yhteisen ymmärryksen syntymistä haittaava vamma. Sen syntymekanismi on tutkijoille vielä arvoitus, mutta aiheuttajaksi on arvioitu niin rajoittunutta maailmankuvaa, yli- tai alikehittynyttä itsetuntoa, matalaa verensokeria kuin siskonmakkarakeittoa. Ennen internetiä artikulaatioflatulaatiosta kärsivät pystyivät toimimaan kohtuullisen normaalisti omassa lähiympäristössään, mutta sosiaalisen median (erityisesti Twitterin) myötä siitä on tullut merkittävä kansanterveydellinen uhka. Artikulaatioflatulaation kuntoutuksessa keskitytään löysien kielenkantojen eheyttämiseen, suun suppuuttamislihasten vahvistamiseen ja sometussormien hallintaan.

 

Aprillia, 

aprillia, 

syö silliä,

juo kuumaa kuravettä päälle!