Ryhdymme kehittämään vaikuttavaa etäpuheterapiaa

Ryhdymme kehittämään vaikuttavaa etäpuheterapiaa

 

Sivupersoonassa on käynnistetty projekti, jossa kehitetään etäpuheterapiaratkaisuja sekä pitkään kestäneeseen puheterapeuttipulan ratkaisuun että akuutteihin, koronan aiheuttamiin muutoksiin lasten lähikuntoutuspalveluissa.

“Meillä työskentelee viittomakielen ja puhevammaisten tulkkien ohella myös yksitoista puheterapeuttia. Koronakriisin eskaloituessa Kela ilmoitti 18.3.2020 keskeyttävänsä kaiken lähikuntoutuksena annettavan puheterapiapalvelun, joten tilanteeseen oli reagoitava nopeasti”, Sivupersoonan toimitusjohtaja Tuomas Rissanen taustoittaa. 

Kelan puheterapiaa saa tällä hetkellä tuottaa etäterapiana, mikäli muutos sopii sekä palveluntuottajalle että asiakkaalle. Digiloikka oli tehtävä yhdessä yössä, eikä se käy aivan sormia napsauttamalla. 

“Etäkuntoutus vaatii valtavan paljon enemmän keskittymiskykyä lapsiasiakkaalta sekä osallistumista hänen vanhemmiltaan ja lähipiiriltään. Vaarana on, että suuri osa asiakkaista jää täysin palvelun ulkopuolelle määrittelemättömäksi ajanjaksoksi”,

Tuomas avaa. ”Lapsen ja perheen jäädessä yksin kommunikointivaikeuksien kanssa, voivat seuraukset olla hyvin vakavia jo muutenkin stressaavassa tilanteessa.”

Asiakkaita arveluttaa etäpuheterapiapalveluissa erityisesti lapsen motivoituminen puheterapiaan kotiympäristössä sekä tekniikan toimivuus. Pelkällä etäyhteysohjelmaan siirtymisellä ei siis ratkota koronan aiheuttamaa haastetta, vaan Sivupersoonan on pikaisesti luotava toimivat ja luotettavat digikuntoutuksen prosessit sekä lasta ja aikuista pitkäaikaisesti motivoivia kuntoutussisältöjä. Koronan aiheuttama häiriötilanne ja etäkuntoutus voivat pahimmillaan kestää useita kuukausia. 

Katse kohti koronan jälkeistä maailmaa

Etäpuheterapia on vielä kohtuullisen vähän hyödynnetty ja ymmärretty mahdollisuus, vaikka Suomessa on jo vuosia on puhuttu puheterapeuttien ja puheterapian alueellisista saatavuuseroista sekä alati kasvavista kielellisistä häiriöistä. Ratkomalla etäpuheterapian haasteita koronan eteen heittämässä akuutissa tilanteessa, uskomme samalla vastaavamme puheterapian saatavuusongelmiin myös pitkällä tähtäimellä. 

Kielellisten häiriöiden yleistyminen on maailmanlaajuinen haaste muun muassa ikääntymisen aiheuttamien terveyshaasteiden, monikulttuurisuuden lisääntymisen ja jatkuvasti paranevan keskoshoidon vuoksi. Nyt kehitetyillä ratkaisuilla saattaa siis olla kansainvälistäkin potentiaalia tulevaisuudessa.

– Anna

Kirjoittaja on Sivupersoonaa synnyttämässäkin ollut sanaileva kehittäjäsielu.