Porinaa posterilla – Sivupersoona Efslissä

Porinaa posterilla – Sivupersoona Efslissä

Efslin toinen päivä käynnistyi iloisissa merkeissä. Myös unkarilainen kuuro meppi Ádám Kósa toi osallistujille videoidun tervehdyksen. Aloituspuheenvuorossa Anna-Lena Nilsson totesi, että tämän päivän tulkki 2.0 osallistuu vuorovaikutukseen tasavertaisena siinä missä kuuro ja kuulevakin asiakas.

Stephanie Feyne New Yorkista toi esille tapaustutkimuksessaan, kuinka kuuleva osapuoli muodostaa ennakko-käsityksensä viittomakielisestä kuurosta puhutun tulkkeen perusteella! Voiko nuori, hentoääninen naistulkki puheelle tulkata vakuuttavasti johtavassa asemassa olevaa kuuroa miestä?

Lisäksi pohdittiin, miten tulkki voi saavuttaa pätevyyden tietyn tilanteen puheelle tulkkaukseen, ja tuotiin esille puheelle tulkkauksen kognitiivista näkökulmaa.

Sivupersoonan posterilla kävi kuhina. Olimme mielissämme, kun eurooppalaiset kollegat kyselivät, kommentoivat ja haastoivat! Kollegoiden mukaan Suomi toimi pitkään suunnannäyttäjänä tulkkauksen järjestämisessä. Onko tilanne edelleen näin? Tulisko tulkkausta pohtia enemmän eettisestä näkökulmasta?

Pätevätkö eettiset ohjeet kaikkialla?

IMG_3412

Loppupäivästä kokoonnuimme erilaisiin työpajoihin ,joissa harjoittelimme muun muassa puheelle tulkkausta erilaisille kohderyhmille. Tulkkien aivonystyrät raksuttivat tulkatessa viitottua lähdettä, kun ohjeena oli käyttää vain synonyymejä. Skotlanti muuttui “säkkipillien maaksi” ja viittomakielentulkki “visuaalisen kielen kääntäjäksi”.

Kiitos rakkaat kollegat uusista näkökulmista. Viemme nämä tuliaiset ilolla Suomeen!

Kirjoittajina toimivat Sivupersoonan Efsli -tiimi.

– Sari Asikainen, Timja Shemeikka ja Kirsi Mäki