MUSTAA & VALKOISTA VAI HARMAAN VIISIKYMMENTÄ SÄVYÄ?

MUSTAA & VALKOISTA VAI HARMAAN VIISIKYMMENTÄ SÄVYÄ?

Puheenaiheena puhevammatulkkauksen perehdytystilaisuudet

Puhevammaisten tulkkauksen kentällä puhututtavat tulkkien perehdytystilaisuudet uusille asiakkaille. Aikaisemmista vuosista poiketen puva-tulkille välitetään uusien asiakkaiden Kela-keikkoja myös ilman perehdytystilaisuutta. Velvollisuus tilanteen ja taustatietojen laajuuden tarpeellisuuden arviointiin on täten siirretty palveluntuottajille. Miten voimme uudessa tilanteessa palvella parhaiten asiakkaita – tinkimättä tulkkauksen laadusta?

Tulkkausta puhevammaiselle henkilölle tekevä tulkki tarvitsee taustatietoa monista asioista, jotta tulkkaustilanne toteutuisi mahdollisimman laadukkaasti kaikkien osapuolien kannalta. Ideaalitilanteessa Kela järjestääkin uudelle tulkille perehdytystilaisuuden – yhteistyössä tulkkausta käyttävän henkilön kanssa.

Paras perehdyttäjä asiakkaan ohella on usein toinen tulkki, joka on toiminut asiakkaan kanssa pidemmän aikaa. Hän osaa kertoa kollegalleen tulkkauksellisesti oleellisista asioista. Myös kokenut asiakkaan lähityöntekijä tai omainen, jotka ymmärtävät tulkkauspalvelun luonnetta, voivat kertoa monia tärkeitä seikkoja uudelle kasvolle.

 

Puntarissa laatu ja asiakkaan oikeudet

Tänä vuonna puva-tulkeille on Kelan toimesta välitetty uusien asiakkaiden tilauksia myös ilman perehdytystilaisuutta. Toimintatapa jakaa kentän näkemykset kahtia. Osan mielestä tulkkauksista ilman perehdytystä tulisi järjestelmällisesti kieltäytyä  ja osa miettii asiaa asiakkaan oikeuksien vinkkelistä:

Entä jos asiakas jää itselleen tärkeässä tilaisuudessa kokonaan ilman kommunikointia tukevaa asiantuntijaa siksi, että kieltäydyn tilauksesta perehdytyksen puutteeseen vedoten?

Ehkäpä asia ei ole lainkaan näin mustavalkoinen, vaan väliin mahtuvat ne kuuluisat harmaan sävyt. Perehdytystilaisuus ei ole ainoa tapa varmistaa tulkkauksen laadun kannalta riittävät taustatiedot, vaan keinot ovat monet – ja voisivat olla vieläkin moninaisemmat! Vai mitäpä tuumaatte seuraavista:

  • Palveluntuottaja voi pyytää Kelan välitystä lisäämään ennen tilauksen alkua esim. 30-60min tutustumis- ja valmistautumisaikaa tulkille ja asiakkaalle, mikäli ennen tilausta ei ehditä enää järjestää varsinaista perehdytystä.
  • Asiakasprofiileja kehittämällä tulkit voisivat saada paremmin tietoa tulkkausmenetelmien vaativuudesta ja arvioida oman osaamisensa riittävyyttä ja perehdytyksen laajuuden tarvetta. Tällä hetkellä esimerkiksi asiakkaan käyttämien tukiviittomien laajuus ei ilmene profiilista. Entäpä jos asiakkaan listalla oleva kokenut tulkki päivittäisi hänen Kela-profiiliaan yhdessä asiakkaan kanssa?
  • Asiakkaan luvalla tulkki voi jo tälläkin hetkellä kysyä tulkkilistalla olevalta kollegalta lisätietoja tulkkauksellisista asioista valmistautuessaan tilaukseen. Uuden, upean kollegiaalisen käytännön yleistymistä on kuitenkin hidastanut asiakkaiden tulkkilistojen puutteellisuus.

Perehdytystilaisuuden välttämättömyydestä keskusteltaessa on myös muistettava, että osa asiakkaista hyväksyy tälläkin hetkellä uuden tulkin välittämisen oman tulkkilistansa ulkopuolelta. Tulkkauksen laatu on todellakin tärkeää ja perehdytys oleellinen laadun pohjustaja, mutta voisiko olla niin, että on olemassa myös tilanteita, joissa tarvittavat taustatiedot voi hankkia toisella tavoin? Entä olisimmeko valmiita siirtymään musta-valkomaailmasta kollegiaalisen avun harmaanturkooseihin vesiin – asiakkaan osallisuutta ja oikeuksia paremmin tukeaksemme?

Mitähän mieltä asiakkaat muuten ovat tästä perehdytyskeskustelusta..?

 

-Sirkku

Kirjoittaja on Sivupersoonan puhevammatulkkauksen palvelupäällikkö ja vapaa-ajattelija.