Kohti parempaa kilpailutusta? Osa 1/3

Kohti parempaa kilpailutusta? Osa 1/3

 

Tulkkauspalvelumaailmassa kohahti muutama viikko sitten, kun markkinaoikeus kumosi Kelan aiemmin tekemät hankintapäätökset vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta. Samalla markkinaoikeus velvoitti Kelan järjestämään uuden tarjouskilpailun 5 miljoonan euron sakon uhalla. Marraskuun startatessa, Kela julkaisi tiedotteen, jossa kertoi hakevansa korkeimmalta hallinto-oikeudelta (KHO) valituslupaa tuohon päätökseen.

Mistä markkinaoikeuden päätöksessä oikein oli kyse ja missä kohtaa Kela huristi metsään?

Asiakkaiden ja palveluntuottajien näkemyksen mukaan hankinnassa epäonnistuttiin monellakin tapaa, mutta markkinaoikeuden ratkaisu perustui ainoastaan rekrytointisuunnitelmaan liittyvään laatupisteytykseen.

Laatupisteiden saamisen edellytyksenä näet oli, että rekrytointisuunnitelmassa ilmoitetut tulkit pystyi nimeämään jo viisi kuukautta ennen sopimuskauden alkua. Jos rekytoitavat tulkit olivat laatupisteiltään heikompia kuin rekrytointisuunnitelmassa oli esitetty, “laimensi” se myös jo palveluntuottajan vanhojen työntekijöiden laatupisteitä. Markkinaoikeus katsoi tämän menettelyn vaikeuttaneen uusien yritysten markkinoilletuloa ja olleen siten suotuisampi jo olemassa oleville palveluntuottajille. Ehto siis rajoitti työvoiman liikkuvuutta sekä kilpailua, sillä tällä kertaa laatupisteillä oli myös huomattava painoarvo hankinnassa.

 

Päätös ei vielä paranna epäkohtia

Markkinaoikeus ei ottanut kantaa (eikä se valtuuksiensa puolesta voikaan ottaa) esimerkiksi siihen, onko kilpailutuksen myötä vähentynyt tulkkiresurssi riittävä.

Tai siihen, että viimeisimmässä hankinnassa sekä viittomakieltä, puhevammaisten tulkkausta ja kirjoitustulkkausta osaavat tulkit joutuivat valitsemaan vain kaksi tarjottavaa tulkkauslajia, jolloin kirjoitustulkkien saatavuus on heikentynyt. Pahimmassa tapauksessa Kela siis voisi markkinaoikeuden päätöksen velvoitteet täyttääkseen järjestää uuden, täysin identtisen kilpailutuksen, jossa palveluntuottajat valittaisiin vain hinnan perusteella, eikä palvelun laadulla olisi mitään merkitystä. Pahimmassa tapauksessa, muttei todennäköisimmässä.

Tähän päätökseen Kela nyt kuitenkin hakee valitusoikeutta ja toivoo välttyvänsä uudelta hankinnalta. Mitä siis seuraavaksi tapahtuu? KHO pohtii valitusoikeuden myöntämistä arviolta 4-6 kuukautta. Jos valitusoikeutta ei tipu, pitää Kelan käynnistää uusi kilpailutusprosessi ensi kesän korvilla. Mikäli KHO myöntää valitusoikeuden ja ottaa asian käsittelyyn, saataneen lopullinen ratkaisu asiaan vasta 16-18 kuukauden kuluttua keväällä 2020. Tämä on KHO:n mukaan keskimääräinen käsittelyaika.

Varmaa kuitenkin on, että tulkkauspalveluiden tuottamista ei voida yhtäkkiä keskeyttää, vaan sen pitää rullata koko ajan ja kaikesta huolimatta.

Palvelun tuottamista jatketaan nykyisillä, väliaikaisilla, sopimuksilla siihen saakka, kunnes KHO on käsitellyt valitusluvan (ja mahdollisesti koko asian uudelleen).

 

Toiveikkaana kysymysmerkkinä kohti tulevaa

Puhdasta arvailua on sekin, mitä tämä markkinaoikeuden päätös tarkoittaa seuraavan kilpailutuksen osalta. Aiemmin mainitsemani kauhukuva täysin ”laaduttomasta” kilpailutuksesta tuskin tulee toteutumaan. Vaan järjestääkö Kela samanlaisen hankinnan uudelleen, jossa tuo virheellinen seikka on jollain muulla tapaa korjattuna? Vai haluaako Kela rakentaa kokonaan uuden mallin palvelun hankkimiselle? Tai seurataanko vielä hetki sote-uudistuksen onnistumista ja sen vaikutuksia? 

Kela on aiemmin sanonut, että nykyinen hankinta olisi viimeinen lajiaan ja tulevaisuudessa palvelu järjestettäisiin uudella tavalla. Vaan viivästyttääkö vai nopeuttaako tämä päätös niitä suunnitelmia?

Alalla odotetaan myös jännityksellä oikeusasiamiehen, mahdollisesti joulukuussa valmistuvaa, kannanottoa Kuurojen Liiton kanteluun, jossa kyseenalaistettiin asiakkaiden riittävä osallistaminen hankinnan suunnittelussa. Mikäli päätöksestä tulisi Kelan kannalta raskauttava, voi odotettavissa olla suurempiakin rakenteellisia muutoksia tulkkauspalvelun hankintaan.

Koetin tässä tekstissä kuvata tilannetta missä olemme nyt. Osassa 2/3 onkin sitten ratkaisuehdotusten aika. Millaisia muitakin asioita toivoisin Kelan ottavan uudessa hankinnassa huomioon seuraavaa siirtoaan suunnitellessaan?

-Tuomas

Kirjoittaja on Sivupersoonan toimitusjohtaja.