Puhevammaisten tulkkauksen asiantuntija virittelee viidakkorumpuaan

ASIANTUNTIJA VIRITTELEMÄSSÄ VIIDAKKORUMPUAAN

Tällä kertaa kynään tarttui Sivupersoonan uutukainen puhevammaisten tulkkauksen asiantuntija, Heidi Boman. Olen häärännyt nykyisessä pestissäni 1.9.2020 alkaen. Ihan ensimmäisenä haluan toivottaa sinulle mitä mainiointa Puhevammaisten viikkoa 2020!! Suomessa vietetään sitä tänä vuonna 5.-11.10.2020 teemalla “Luodaan mahdollisuuksia”. Viikkoa vietetään Kansainvälisen puhevammaisten päivän (6.10.) ympärillä.

Puhevammaisten viikko lisää tietoisuutta puhevammaisuudesta: jokaisen oikeudesta puhua ja tulla kuulluksi. Lisäksi se tekee näkyväksi puhevammaisten henkilöiden tapoja kommunikoida. Puhevammaisten tulkeilla on tässä tärkeä rooli. Asiakkaiden tulkkeina toimimisen lisäksi he ovat avainasemassa tulkkauspalveluiden “tiedottajina” sekä antamassa mallia asiakkaiden kanssa kommunikoinnista. Tähän sanansaattajana ja viidakkorumpalina toimimiseen aion myös keskittyä Sivupersoonan asiantuntijaroolissani.

 

Kuvituskuva: Paul Zoetemeijer / Unsplash

 

TULKKAUS TARVITSEE JATKUVAA JALKAUTTAMISTA

Olen ollut urani aikana jo monessa mukana, mutta edelleen mieleni palaa alan jatkuvalle kehittämiselle. Sydämen asioitani ovat mm. puhevammaisten tulkin profession edelleen kehittäminen, tulkin työstä tiedottaminen sekä tulkkauksen jalkauttaminen yhä useammille asiakkaille ja useampiin tilanteisiin. Hyvänä esimerkkinä viimeisimpänä mainitusta toimii Sipe-pestini käynnistänyt tutkimus, jossa kartoitimme COVID-19-kaltaisten epidemioiden vaikutusta puhevammaisten asiakkaiden tiedon saantiin ja kommunikointiin. Yhdessä Sivupersoonan tulkkien sekä noin kymmenen asumisyksikön ja päivätoimintakeskuksen kanssa ideoimme toimintatapoja asiakkaiden kommunikointioikeuden toteutumiseen sekä tulkkaustilanteen turvallisuuden varmistamiseen epidemiatilanteissa.

Tulkkauspalveluun ovat oikeutettuja ikään katsomatta kaikki, joilla on tapa, halu ja tarve kommunikoida. Kommunikoinnin tarve voi syntyä työhön tai harrastukseen osallistumisesta tai lähteä halusta pitää yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin. Toimivan tulkkauspalvelun avulla luomme asiakkaalle mahdollisuuden päättää itse mihin osallistua ja kehen pitää yhteyttä. Asiakkaan osallisuuden ja itsemäärämisoikeuden vahvistaminen puhevammaisten tulkkauksen avulla on jatkuva työsarka. Välillä tätä viidakkorumpua pitää nuijia lujempaa ja välillä riittävät vispilät, joilla pikkaisen kutitella, mutta kokonaan rummun ei sovi vaieta koskaan.

 

KUKA SE TÄÄLLÄ KIRJOITTELEEKAAN?

Loppuun vielä hieman lisätietoa taustoistani. Olen puhevammaisten tulkki eat vm. 2009 ja AMK vm. 2019, sillä näissäkin hommissa kertaus on opintojen äiti! Ja mikä antaakaan paremman kuvan alalle intoa uhkuen tulevista tulkeista, kuin koulutukseen perehtyminen opiskelijan näkökulmasta. Toki tulkkikoulutus on minulle hyvinkin tuttua myös aiemmasta työelämäyhteistyöstä sekä vierailevan tuntiopettajan näkövinkkelistä, mutta opiskelijana twisti on hiukan erilainen ;).

Tulkkausalasta minulle on syntynyt kokemusta niin osa- ja kokoaikatyöstä kuin työntekijän ja yrittäjän rooleista. Lisäksi olen ollut mukana sekä Puhevammaisten tulkit ry:n että Puhevamma-alan palveluntuottajat ry:n hallituksissa.

Sivupersoonan asiantuntijana pyrkimyksenäni on kehittää puhevammaisten tulkkauspalvelua ja -alaa tulkkien osaamista tukemalla ja laajentamalla, tulkkauksesta tiedottamalla sekä kuunnellen puhevammaisten asiakkaiden tarpeita. Eiköhän isketä kädet saveen!

– Heidi

Kirjoittaja on Sivupersoonan uutukainen puhevammaisten tulkkauksen asiantuntija