Anna mä lennän ite – Kommunikaatiopalvelut käyttöön

Anna mä lennän ite – Kommunikaatiopalvelut käyttöön 

NASA valmistelee kuurakettien laukaisua vuosia ja sitä ennen tehdään testilentoja. Astronautit harjoittelevat laitteiden käyttöä ja kehittyvät lentäjiksi. Lapsi harjoittelee vuorovaikutusta ja viestintää vähintäänkin samalla innolla. Lähimmät ihmiset ymmärtävät lapsen erityistä kommunikaatiotapaa parhaiten, mutta mitä jos lähimmäisiä ei voi ottaa mukaan avaruuteen tai muskariin?

Kun lapsi tulee kuulluksi, hän oppii itsenäiseksi kommunikoijaksi. Kommunikaatio on avain kertoa mitä vaan kenelle vaan; aina astronauttiunelmista epäonnistuneeseen kuuraketin laukaisuyritykseen. Pienen astronautin ajatukset muuttuvat näkyviksi. Itsensä ilmaiseminen on ihmisen perustarve ja oikeus. Ennen askeleita kuunpinnalla on astronautin harjoiteltava turvallisessa ohjauksessa.

 

 

Laukaisualusta toimivaan kommunikaatioon

Osa tulevista astronauteista tarvitsee apua viestinnässään. Astronautilla on miehistö tukemassa lennon sujuvuutta. Puhevammaisen lapsen kommunikaation miehistönä voidaan ajatella lähipiiriä, puheterapeuttia, tulkkia ja kommunikaatio-opettajaa. Lähipiiri toimii mallina ja tukikohtana. Puheterapeutti rakentaa raketin ja ohjaa lentoa (Houston, we have a problem). Kommunikaatio-opettaja antaa koulutuksen ja eväät kommunikoida muukalaisten kanssa. Tulkki lähtee mukaan mahdollistamaan viestintää auttaen laitteiden kanssa ja vuorovaikutusta vahvistaen.

Puheterapia ja kommunikaatio-opetus luovat perustan kommunikoinnille. Tulkin käytön harjoittelu eri ympäristöissä mahdollistaa toimivan yhteistyön vaativammassakin paikassa. Onnistumiset siivittävät matkaa kohti itsenäiseksi kommunikoijaksi ja motivoivat kommunikointimenetelmän käyttöä arjessa. Tulkki antaa välittömän palautteen ja kannustaa jatkamaan kohti ääretöntä ja sen yli. Tulkki on menetelmän ammattilainen ja tukee sekä ohjaa tarvittaessa.

Harjoitus tekee astronautin

Milloin lapsi sitten on valmis tulkkauspalvelun asiakkaaksi? Lapsen elinpiiri alkaa laajentua harrastuksiin ja kerhoihin jo reippaasti ennen kouluikää. Lapsella on silloin jo sanottavaa, joten miksi odottaa tulkin käytön harjoittelua koulun alkamiseen? Kelan vammaisten tulkkauspalvelun myöntämisen edellytyksenä asiakkaalla on oltava toimiva kommunikaatiomenetelmä. Toimiva ei kuitenkaan tarkoita valmista. Keskeneräisyys ei haittaa. Kommunikaatiomenetelmä kehittyy ja kasvaa käyttäjänsä mukana, elinikäisesti. Vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ja itseilmaisun tukeminen on tärkeä aloittaa jo varhain, jotta lapsi oppii aktiiviseksi kommunikoijaksi.

Puheterapia, kommunikaatio-ohjaus ja tulkkauspalvelu mahdollistavat yhdessä lähipiirin kanssa puhevammaisen lapsen kuulentoja. Onko ympäristö valmis? Lähtölaskenta alkakoon. Lapsi odottaa jo kuuraketissa avaruusseikkailuja.

Suuria askelia pienelle ihmiselle, suurempia oivalluksia ihmiskunnalle.

 

Tämä teksti on omistettu kaikille tuleville maailman seikkailijoille, astronauteille, taikonauteille sekä kosmonauteille tukikohtineen ja miehistöineen.

Intergalaktiset viestinviejät,
Maarit ja Pauliina

– Kirjoittajat ovat Sivupersoonan puhevammaisten tulkkeja ja kommunikaatio-opettajia