Johanna Jormakka

0,00 

Viittomakielen ohjaaja (2013)

Lähtökunta: TAMPERE
Puhelin:
Sähköposti: johanna.jormakka@sivupersoona.com

Minun rakkaimpiin harrastuksiini kuuluu luonnossa liikkuminen, kasvisruuan laitto, matkustelu sekä eri urheilulajit. Arkeani piristää myös pupuni Paavo.


Lastenhoito

Kelan tuki
Olemme Kelan sopimuskumppani kaudella 2018-2019. Kyseinen symboli tarkoittaa, että tulkki tekee kyseistä palvelua myös Kelan korvaamana tulkkauspalveluna.

Viitottu puhe
Tukiviittomat
Apuvälineiden käyttö

Tukiviittomat
Viitottu puhe
Kuvakommunikaatio
Elekieli
Selkokieli

Kehitysvammaiset
Cp-vammaiset
Henkilöt, joilla kielellinen erityisvaikeus
Henkilöt, joilla aivovamma
Autismin kirjo

Englanti (keskitaso)
Ruotsi (alkeet)

Tampere, Pirkkala, Kangasala, Ylöjärvi