Opetustietopankki

UKK

Kuinka monta tilausta saa tehdä yhdellä kerralla?

Kerralla tehtävien tilausten määrää ei ole rajoitettu.

Kuinka pitkälle tilauksia voi tehdä?

Tulkkitilauksia voi tehdä kalenteriin pitkälle ajalle.
Kela ei kuitenkaan välitä eli sijoita tilauksia
tulkkien kalentereihin heti.
Tilaukset välitetään tulkkien kalentereihin
neljä viikkoa ennen tilaisuutta.

Kuinka pitkiä tilauksia saa tehdä?

Tulkkitilausten ajalliseen kestoon ei ole rajoituksia.
Jos tilaus on kestoltaan pitkä,
kannattaa harkita kahden tulkin käyttöä.
Kun tulkeilla on riittävästi taukoja
tulkkauksen laatu pysyy hyvänä.
Paritulkkaus tarkoittaa sitä,
että tulkit vuorottelevat
esim. 15 minuutin välein.

Voiko tulkin tilata tekstiviestillä?

Tulkkitilauksen voi tehdä
myös tekstiviestillä tai sähköpostilla.
Puhelimessa joutuu usein jonottamaan.

Mitä eroa on tulkilla ja palveluntuottajalla?

Kela tekee sopimuksen tulkkauspalvelun toteuttamisesta
palveluntuottajan kanssa.
Kaikki tulkit toimivat joko jonkin yrityksen työntekijöinä
tai ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia.

Miksi tulkki ei avusta minua?

Palveluntuottajat toimivat
Kelan palvelusopimuksen mukaan.
Sopimuksessa määritellään,
että palveluun kuuluu vain tulkkaus.

Myös tulkkien omat ammattisäännöt
kieltävät avustamisen.
Avustamisen palvelut kuuluvat
kunnan järjestämien palvelujen piiriin.

Mitä tarkoittaa paritulkkaus?

Paritulkkaus tarkoittaa sitä,
että kaksi tulkkia vuorottelee tulkkaustehtävissä
esim. 15 minuutin jaksoissa.

Parityöskentely takaa tulkkauksen hyvän laadun,
kun tulkit saavat säännöllisesti taukoja.
Tämä on tärkeää varsinkin yli 2 tunnin tilauksissa
ja silloin, kun tulkkausmenetelmä vaatii
tulkilta pitkäkestoista ja tiivistä keskittymistä.

Miksi tulkit toimivat eri tavoilla samoissa tilanteissa?

Tulkki ei ole saanut riittäviä taustatietoja tai
perehdytystä oikeista toimintatavoista tai
tulkkia käyttävällä asiakkaalla
ei ole oikeaa kuvaa tulkin tehtävistä.

Miksi en saa tulkkia aina, kun tilaan?

Tulkit tekevät töitä monien asiakkaiden kanssa.
Heillä on saman päivän aikana useita keikkoja
eri paikoissa ja eri ihmisten kanssa.

Vihje:
Kelan välitykseltä voi kysyä saisiko tulkin,
jos tilauksen kellonaikaa muutaa.
(Esim. kaupassakäynnin ja postiasioiden hoidon
ajankohdat).

Kuinka monta tulkkia listalla voi olla?

Tähän ei ole virallista Kelan määräystä.

Saako tulkki tiedon, jos poistan hänet listaltani?

Kelan käytäntö vaihtelee.
Joskus tulkille tulee tieto,
että hänet on poistettu listalta.
Toisinaan se näkyy vain,
jos palveluntuottaja tarkistaa tulkin asiakaslistan.

Tulkin poistamista listalta ei pidä pelätä,
vaan tehdä se rohkeasti, jos siltä tuntuu.
Kelalle voi kertoa syyn,
mutta tulkille se ei tule tietoon.

Tulkille ja tulkin työnantajalle on kuitenkin
hyvä antaa palautetta tulkkien taidoista ja toiminnasta,
jotta tulkki voi kehittyä.

Kelalle voi myös antaa palautetta
ja tehdä selvityspyynnön,
jos jokin asia yhteistyössä ei suju.
Tällöin Kela ottaa yhteyttä palveluntuottajaan
ja pyytää vastinetta eli tulkin näkemystä asiasta.

Voinko valita tulkin listalta?

Tulkkilistan tulkeista ei periaatteessa voi valita
tilaukseen tiettyä tulkkia.
Jos listalla oleville tulkeille on merkattu erityistehtäviä
(esim. sairaalakäynnit, hengelliset tilaisuudet, työelämä),
heidät pyritään järjestämään näihin tilauksiin ensisijaisesti.

Miksi pitää ilmoittaa mihin paikkaan tilaus päättyy?

Jos tilaus loppuu eri paikkaan, missä se alkoi,
tulkilla voi tulla kiire päästä
seuraavan asiakkaan tilaukseen.

Mitä tarkoittaa perehdytys?

Uuden puhevammaisen asiakkaan perehdytys palvelun käyttöön

Kela järjestää perehdytyksen tulkkauspalvelun käytöstä
palvelun käyttöä aloittavalle henkilölle.
Perehdyttäjinä toimivat Kelan valitsemat tulkit.
He käyttävät perehdytyksessä
Kelan perehdytysmateriaalia.
Perehdytyksessä käydään läpi esim.,
mihin tulkkauspalvelua voi käyttää
ja mitkä ovat tulkin tehtävät.

Perehdytyksen aikana voi tehdä
koesoiton Kelan välityskeskukseen.
Tässä yhteydessä voi tehdä myös
valintoja omalle tulkkilistalle.

Uuden tulkin perehdytys puhevammaisen asiakkaan tulkkaukseen

Uudet tulkit tarvitsevat taustatietoja ja perehdytystä
asiakkaan tulkkausmenetelmistä ja
muista kommunikointiin liittyvistä asioista.
Parhaiten näitä tietoja osaavat kertoa
asiakkaan tuntevat kokeneet tulkit.

On myös tilanteita,
joissa uudelle tulkille ei ehditä järjestää
virallista perehdytystä.
Tällöin tulkit voivat harkintansa mukaan
ottaa tilauksen vastaan ja
kysyä taustatietoja asiakkaan yhteyshenkilöltä.

Kuinka paljon tulkkeja on?

Puhevammaisten tulkkiresursseja on
Kelan tilaston mukaan yhteensä 206
koko maassa (22.3.2019).

Mistä löydän tiedot tulkeista?

Kaikilla palveluntuottajilla on nettisivut,
joista löytyvät tiedot tulkeista.
Tiedot eri palveluntuottajista löytyvät Kelan nettisivuilta.

Tässä tiedot alueiden palveluntuottajista:
Uusimaa
Läntinen
Keskinen
Pohjanmaa
Itäinen
Pohjoinen

Minulla on vuonna 2010 tehty tulkkipäätös, enkä ole käyttänyt tulkkia sen jälkeen. Voinko tilata tulkin?

Päätös tulkkauspalvelusta on voimassa
ja tulkin voi tilata Kelan välityspalvelusta.
Ennen tilausta on hyvä selvittää
alueella toimivien tulkkien tiedot
ja ehdottaa tulkkeja omalle tulkkilistalle.
Samalla voi myös pyytää
uusille tulkeille perehdytyksen.

Mistä saan lisää tietoa tulkkauspalvelusta?

Kelan internet-sivuilta:
Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu
https://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu

Mikä on tulkkilista?

Tulkkilistalla on niiden tulkkien nimet,
joita asiakas haluaa käyttää tulkkeinaan.
Asiakas voi toivoa uusia tulkkeja listalleen
tai poistaa tulkkeja listalta.

Tulkki voi kieltäytyä listalta,
jos tulkkaustaidot eivät riitä
asiakkaan kommunikointimenetelmän tulkkaukseen.

Tulkki voi kieltäytyä listalta myös siksi,
että hän on jo niin monen asiakkaan tulkkina,
että arvioi mahdollisuutensa
toimia uuden asiakkaan kanssa heikoiksi.

TARINOITA MATKAN VARRELTA

”Mitä ikinä haluatkaan kertoa” ­ – Joni (3 v.), Joel (9 kk), Tanja-äiti ja Kari-isä

”Mukavin muistomme ovat ehkä laulut, joita laulamme ja viitomme yhdessä edelleen”, kuvailee Tanja perheensä kokemuksia kommunikaatio-opetuksista. Tanja ja Kari, sekä lapset Joni ja Joel osallistuivat niin sanottuun yhdistelmäopetukseen, jossa opeteltiin sekä tukiviittomia että ensikuvakansion käyttöä. (Lue lisää) ”Joel-vauvan kanssa oli tietysti välillä vaikeaa keskittyä opetukseen, mutta ihana opettajamme otti kaikki huomioon ja reagoi joustavasti tilanteisiin.”

Tanjan perhe starttasi kommunikaatio-opetuksen Jonin puheterapeutin suosittelusta, vaikkei perhe mukaan lähtiessä oikeastaan edes tiennyt mistä siinä on kyse. Kokemus oli kuitenkin hyvin positiivinen: ”Opetustapa oli todella hyvä. Opettajalla oli monia erilaisia pelejä ja leikkejä, jolloin viittomat jäivät helposti päähän. Jonikin lähti pelien, laulujen ja leikkien avulla innolla mukaan.”

“Opetuksen myötä meillä vanhemmilla on keinoja ymmärtää lasta”

Tukiviittomat ja arkisanastosta koostuva ensikuvakansio ovat helpottaneet perheen arkea ja keskinäistä kommunikaatiota. Kuvakommunikaatio on ollut käytössä erityisesti ruokaillessa ja leikeissä. ”Jonilla on itsellä tosi vähän sanoja käytössä. Opetusten myötä meillä vanhemmilla on keinoja ymmärtää lasta ja voimme antaa lapsellekin sen tunteen, että vanhemmat ymmärtävät häntä ­– mitä ikinä hän haluaa sillä hetkellä kertoakaan!”

“Hassuttelun kautta itseilmaisuun” – Perhe “Aaltoset”: koululainen, kaksi päiväkoti-ikäistä lasta, äiti ja isä

“Kaikki lapsemme ovat kuulevia, mutta yhdellä on haasteita puheentuotossa. Lapsi ymmärtää itse muita, mutta tarvitsi keinoja tullakseen itse ymmärretyksi. Päivittäin tuli tilanteita, jolloin joko lapsi tai joskus myös vanhemmat turhauduimme tilanteeseen, ettei lasta ymmärretä. (Lue lisää)

Olimme jo aiemmin opiskelleet itse netistä tukiviittomia ja käyneet lyhyen kurssin aiheesta. Viittomien tarve oli kuitenkin kasvava, eikä netistä löytyvä tieto riittänyt. Tays suositteli meille kommunikaatio-opetusta kaupungin vammaispalvelun maksamana ja otimme sen ilolla vastaan.

Sivupersoonan kommunikaatio-opetuksen sisältö on painottunut perheemme kohdalla viittomien opetukseen. Opetuksessa käytettiin erilaisia keinoja, riippuen siitä ketä osallistui opetuskerralle. Välillä osallistuimme koko perheenä lasten ehdoilla ja toisinaan pidettiin pelkästään aikuisten oppimiseen suunnattuja kertoja. Lähipiiristämme opetukseen osallistuivat isovanhemmat, lasten tätejä, serkku, kummit sekä lapsen puheterapeutti.

 

Sivupersoonan opettajalla oli lukuisia erilaisia pelejä, joista lapset nauttivat ja viittomaoppia tuli kuin vahingossa. Kaikenlainen kielellinen hassuttelu viittomien avulla oli lapsista mukavaa. Usein myös viitottiin lastenlauluja, joita käytettiin esim. päiväkodissa. Lisäksi viitottiin erilaisia satukirjoja. Aikuisten kerroilla käytiin myös tarkemmin läpi eri käsimuotoja ja opeteltiin erikseen arjessa tarvittavia sanoja. Opetuksen aiheet sovittiin aina perheemme tarpeen mukaan opettajan kanssa. Lasten kannalta toimivinta opetuksessa oli se, että opetusmenetelmät olivat toiminnallisia. Opetustilanteet olivat myönteisiä ilmapiiriltään, oli helppo osallistua ja yrittää. Opettajat ovat myös osanneet toimia joskus väsyneidenkin lasten kanssa ja saaneet heidät hyvin mukaan.

“Kommunikaatiovaikeuksista johtuneet turhautumiskiukkupulmat ovat loppuneet.”

Kommunikaatio-opetuksella on ollut valtava merkitys meidän perheellemme. Mahdollisuus kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen on ollut lapsen positiivisen kehityksen edellytys.  Lapsi on saanut keinoja ilmaista itseään ja hänen muukin kielellinen kehityksensä on laajentunut huikeasti. Arjessa käytävä vuorovaikutus on helpottunut ja nopeutunut kovasti, kun ei tarvitse enää arvailla mitä toinen haluaa sanoa. Lapsen persoona on avautunut aivan uudella tavalla. Nykyisin lapsi pärjää joissain tilanteissa ikätasoisesti omilla kommunikaatiokeinoillaan ilman omaa vanhempaa.

Kommunikaatiovaikeuksista johtuneet turhautumiskiukkupulmat ovat loppuneet. Myös sisarusten väliset suhteet ovat vahvistuneet molemminpuolisen ymmärryksen lisääntymisen myötä.