MITEN VOIMME SAADA AAC- TAI VIITTOMAKOMMUNIKAATIO-OPETUSTA?

Kommunikaatio-opetuksen myöntää perheen kotikunta puheterapeutin arvioinnin ja suositusten perusteella. Kunnasta riippuen on palvelun aloituksessa ja prosesseissa hieman eroja, mutta pääpiirteissään perheen opetuspolku on seuraavanlainen:

 

ESIMERKKIPERHE KORHOSET:

Korhosten perhe on muuttanut noin vuosi sitten äidin töiden perässä Rovaniemeltä Tampereelle. Perheeseen kuuluu nelivuotias Oscar, jolla on kielellinen erityisvaikeus, hänen tokaluokkalainen isosiskonsa Emilia sekä vanhemmat Ella ja Antti. Läheisiä ovat myös Ellan vanhemmat, joiden luona Saariselän porotilalla pyritään viettämään pidempi pätkä joka kesä.

  1. Oscarin puheterapeutti havaitsee, että Oscar perheineen saattaisi hyötyä sopeutumisvalmennuksena annettavasta kommunikaatio-opetuksesta. Hän antaa perheelle suosituksen, jonka avulla he voivat hakea opetuspäätöstä kotikunnan sosiaalitoimesta.
  2. Perhe hakee opetusta kunnan vammaispalvelusta puheterapeutin antamien ohjeiden mukaisesti.
  3. Kunta myöntää puheterapeutin lausunnon mukaan Korhosille sekä kuva- että viittomakommunikaatio-opetusta. Kunta voi myös päättää annetaanko opetusta yksilöllisenä perheopetuksena omassa kodissa, etänä tietokoneen välityksellä vai osallistuuko perhe ryhmäopetukseen muiden perheiden kanssa. Joissakin kunnissa kunta päättää myös opetuksen toteuttajan, jolloin asiakas saa päätöksen ohessa tiedon valitusta palveluntuottajasta. Toisissa kunnissa asiakas saa itse päättää opetuksen toteuttajan ja on päätöksen saatuaan yhteydessä valitsemaansa yritykseen.
  4. Valittu palveluntuottaja, esimerkiksi Sivupersoona, sopii Korhosten kanssa opetusten aloituksesta ja aikatauluista. Opetuksen sisältö ja opeteltava sanasto räätälöidään perheen elämäntilanteen mukaan.
  5. Opetuksessa Oscaria ja perhettä opetetaan käyttämään kuvia kommunikaation tukena. He keskittyvät erityisesti päiväkodissa tarvittaviin taitoihin – esimerkiksi päiväohjelman ja ohjetaulujen laatimiseen ja ymmärtämiseen. Perheen sisäisen kommunikaation kehittämiseksi ryhdytään lisäksi opettelemaan viittomia etäperheopetuksessa. Etätoteutus mahdollistaa myös isovanhempien osallistumisen viittomien harjoitteluun.

Leave a comment