Hoiva ja ohjaus

hoiva ja ohjaus
Kommunikointi on hoivaa

Haluatko mahdollistaa kommunikaation tukea tarvitsevalle läheisellesi parhaan mahdollisen hoivan? Sivupersoonan hoiva- ja ohjauspalveluista rientää apuun ihminen, jossa yhdistyy kaksi supervoimaa – puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien taidot sekä hoiva- tai sosiaalialan osaaminen.

Ainutlaatuinen palvelumme mahdollistaa tavanomaista hoivapalvelua turvallisemman, tasavertaisen vuorovaikutuksen palvelutyöntekijän ja kommunikaation tukea tarvitsevan ihmisen välillä. Hoiva- ja ohjauspalveluiden työntekijät ovat koulutukseltaan kommunikoinnin ammattilaisia, joilla on myös terveydenhuollon tai sosiaalialan koulutus tai vastaava pätevyys.

Kommunikointi on hoivaa. Uskomme omalla kielellä tai kommunikaatiotavalla kohdatuksi tulemisen tärkeyteen ja voimaannuttavaan vaikutukseen.

HOIVA- JA OHJAUSPALVELUT
OMAISHOIDON LOMITUS

Sivupersoonan omaishoidon lomituksissa hoidettava kohdataan hänen omalla kielellään tai kommunikaatiotavallaan. Kommunikaation erityisryhmiin kuuluvan hoidettavan omainen voi vihdoin käyttää oikeuttaan lakisääteisiin vapaisiin rauhallisin mielin, kun hän tietää, että hoidettava on hyvissä käsissä ja häntä ymmärretään.

Palvelumme käyttäjiä ovat muun muassa perheet, joissa lapsella on esimerkiksi puheen ja kielen kehitykseen liittyvä häiriö, kehitysvamma, kuulovamma tai kuulonäkövamma. Nuoren ja aikuisen omaishoidon lomituksessa hoidettavan henkilön kommunikaation haasteet voivat liittyä mm. neurologiseen sairauteen/vammaan tai kehitysvammaan.

Sivupersoonan omaishoidon lomituspalvelu voidaan maksaa kunnan palvelusetelillä. Palvelussa noudatetaan kunnan laatimaa omaishoidettavan palvelusuunnitelmaa.

Omaishoidon lomitus
LASTENHOITO

Sivupersoonan lastenhoitopalvelu on suunniteltu lapsiperheille, joissa lapsella on puheen lisäksi tai sijasta käytössä jokin toinen kommunikointikeino. Sivupersoonan hoitajat hallitsevat lastenhoidon lisäksi tukiviittomat ja kuvakommunikaation perusteet.

Arjen touhujen lomassa Sivupersoonan osaavat hoitajat tukevat leikkien avulla myös lapsen kommunikaation kehitystä. Hiekkalaatikon reunalla puuhatessa voi samalla laajentua myös lapsen kaveripiiri, kun hoitaja pystyy näyttämään muille lapsille mallia jutustelusta tukiviittomia ja kuvia käyttäen.

Sivupersoonan lastenhoitopalvelu tilataan suoraan Sivupersoonasta. Palvelu kuuluu omaishoidon lomituksen piiriin, mikäli vanhempi toimii kommunikaation erityisryhmään kuuluvan lapsen omaishoitajana.

Uutta! Palvelua on nyt mahdollista saada myös arvolisäverottomana. Ostettaessa palvelu sosiaalihuoltopalveluna ei asiakkaan tarvitse maksaa 24 prosentin arvolisäveroa. Tästä huolimatta asiakkaalla säilyy oikeus kotitalousvähennykseen.

Lastenhoito
PERHETYÖ

Sivupersoonan perhetyöpalvelu on tarkoitettu perheille, joissa on esimerkiksi kuulovammainen, kuulonäkövammainen tai kehitysvammainen jäsen. Perhetyön ohjaajamme osaavat kommunikoida esimerkiksi viittomakielellä tai tukiviittomalla. Heillä on lisäksi myös sosiaalialan koulutus tai sitä vastaava osaaminen.

Sivupersoonan perhetyössä tuetaan vuorovaikutusta perheessä sekä sen ulkopuolella. Kommunikaation erityisryhmien tarpeet tunteva ohjaaja tekee suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä yhdessä perheen ja muiden ammattilaisten kanssa. Työssä noudatetaan jokaisen asiakasperheen yksilöllisiä asiakas- ja kuntoutussuunnitelmia. Kommunikaation erityisryhmille suunnatun perhetyöntekijän tilaa Sivupersoonalta kunta.

Perhetyö
HENKILÖKOHTAINEN APU

Sivupersoonan henkilökohtainen apu on suunnattu kommunikaation erityisryhmille. Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaisesta avusta voi hyötyä esimerkiksi kuulovammainen perheenjäsen, omaan asuntoon muuttava kehitysvammainen nuori tai henkilö, joka yllättäen kohtaa sairauden tai vamman vuoksi haasteita arjessa. Henkilökohtaisen avun työntekijämme ovat kommunikaation ammattilaisia, joilla on myös sosiaalialan koulutus tai sitä vastaava osaaminen. Kommunikoinnin tukeminen avun yhteydessä vahvistaa sosiaalista kanssakäymista ja osallisuuden tunnetta.

Noudatamme jokaisen asiakkaan omakohtaisia asiakas­ ja kuntoutussuunnitelmia. Toimintamme nojautuu vahvaan eettiseen ja vastuulliseen tekemiseen.

Henkilökohtainen apu
KOTIPALVELU

Sivupersoonan kotipalvelu pitää sisällään asumisessa, henkilökohtaisessa hoivassa ja huolenpidossa, lasten hoidossa ja kasvatuksessa sekä muissa tavanomaiseen elämään kuuluvissa tehtävissä avustamista. Sivupersoonalliset kotipalvelumme on suunnattu kommunikaation erityisryhmille.

Kotipalveluja annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen kotipalveluiksi luettavista tehtävistä ja toiminnoista.

Sivupersoonan kotipalvelun työntekijät ovat kommunikaation ammattilaisia, joilla on myös sosiaalialan koulutus tai sitä vastaava osaaminen. Tästä syystä kiinnitämme tavanomaisen kotipalvelun lisäksi erityistä huomiota vuorovaikutustaitojen tukemiseen.

Kotipalvelu
OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalvelumme on tunnettu ripeydestään ja aurinkoisesta palvelustaan
– ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää Sivupersoonan hoivan ja ohjauksen palveluista.

029 000 9055 tai
asiakaspalvelu(at)sivupersoona.com

 

Avoinna ma-pe klo 8-20.